Ο Όμιλος με μια Ματιά

 • +300
  Πρατήρια στο εξωτερικό

 • +1.700
  Πρατήρια στην Ελλάδα

 • 3 Διυλιστήρια
  στην Ελλάδα

 • Ένας Όμιλος που δραστηριοποιείται σε
  6 χώρες
  (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία,
  Σερβία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία)

Ο Όμιλος
με μια Ματιά

Εταιρική ταυτότητα

Ο Όμιλος (με έδρα στην Αθήνα, Χειμάρρας 8Α Μαρούσι) αποτελείται από 41 εταιρείες συμπεριλαμβανομένης και της εισηγμένης στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου μητρικής εταιρείας. Η κατάσταση των θυγατρικών εταιρειών, το αντικείμενο δραστηριότητάς τους, η μετοχική σύνθεση, το ποσοστό ιδιοκτησίας και άλλες σχετικές πληροφορίες παρουσιάζονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρικής Χρήσης 2018, σελ. 197-199. Η νομική μορφή του Ομίλου είναι αποτέλεσμα της αρχικής συγχώνευσης στο πλαίσιο της εισαγωγής της μητρικής εταιρείας στο χρηματιστήριο που έγινε το 1998 και των μετέπειτα εταιρικών συναλλαγών (εξαγορές).

 • 6,65 εκατ. ㎥

  Δεξαμενές αποθήκευσης αργού πετρελαίου και προιόντων πετρελαίου στην Ελλάδα χωρητικότητας 6,65 εκατ. ㎥

 • 1

  Μονάδα παραγωγής και συσκευασίας λιπαντικών

 • 2 Εμφιαλωτήρια

  υγραερίου

 • 23 Σταθμοί

  Ανεφοδιασμού αεροσκαφών

 • 15 Εγκαταστάσεις

  Αποθήκευσης και διανομής καυσίμων

Με κύρια δραστηριότητα τη διύλιση (αντιπροσωπεύει περίπου το 75% του συνολικού ενεργητικού του Ομίλου)
Με κύρια δραστηριότητα τη διύλιση (αντιπροσωπεύει περίπου το 75% του συνολικού ενεργητικού του Ομίλου)

Κάλυψη του 65% της διυλιστικής δυναμικότητας της χώρας
Κάλυψη του 65% της διυλιστικής δυναμικότητας της χώρας

Ο Όμιλος κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια εμπορία, μέσω της θυγατρικής του ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ), η οποία δραστηριοποιείται στην εγχώρια λιανική εμπορία καθώς και στις πωλήσεις υγραερίου, βιομηχανικών, αεροπορικών, ναυτιλιακών καυσίμων και λιπαντικών.

Μετοχική Σύνθεση

Οικονομικές Επιδόσεις

 • 9.769 εκατ. €

  Κύκλος εργασιών

 • 730 εκατ. €

  Συγκρίσιμα κέρδη EBITDA

 • 7,38 €

  Τιμή μετοχής (31.12.2018)

 • 296 εκατ. €

  Συγκρίσιμα Καθαρά κέρδη

 • -19%

  Μείωση Χρηματοοικονομικού κόστους

Το όραμά μας

Να είμαστε ένας καινοτόμος, εξωστρεφής και ανταγωνιστικός περιφερειακός Όμιλος, που θα πρωτοπορεί στον ενεργειακό μετασχηματισμό, όπως αυτός διαμορφώνεται στο διεθνές περιβάλλον, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.

H αποστολή μας

Να είμαστε ανεξάρτητος, εξωστρεφής, εκ των πλέον ανταγωνιστικών περιφερειακών ενεργειακών Ομίλων, που συνδυάζει την επιχειρηματική ικανότητα υψηλών επιδόσεων με την έγκαιρη και αποτελεσματική προσαρμογή στον συντελούμενο ενεργειακό μετασχηματισμό της ΕΕ, στο πλαίσιο της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης με επίκεντρο τον άνθρωπο και την προστασία του περιβάλλοντος

Οι αρχές μας

Η Ασφάλεια είναι πάντα η Πρώτη μας Προτεραιότητα.
Προσφέρουμε Αξία στους Πελάτες μας.
Λειτουργούμε με Υπευθυνότητα προς την Κοινωνία και το Περιβάλλον.
Σεβόμαστε τους Συναδέλφους και τους Συνεργάτες μας προάγοντας την Αξιοκρατία, την Ομαδική Εργασία, την Καινοτομία, τη Συνεχή Βελτίωση και τον Προσανατολισμό στα Αποτελέσματα.
Επενδύουμε για Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Ενισχύουμε συνεχώς την Ανταγωνιστικότητά μας.
Εφαρμόζουμε υψηλά πρότυπα Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Δημιουργούμε Αξία για τους Μετόχους μας και εστιάζουμε στη συνεχή Βελτίωση των Αποτελεσμάτων και των Χρηματορροών μας.

Βραβεύσεις

 • 1η θέση στη λίστα FORBES 100 PLUS (περιλαμβάνονται εταιρείες με έδρα την Ελλάδα και κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατ. ευρώ)
 • Βραβείο TRUE LEADER από την ICAP Group, βάσει της υψηλής κερδοφορίας, υψηλού αριθμού και αύξησης προσωπικού, πολύ υψηλού ICAP Credit Score (Διαβάθμιση Πιστοληπτικής Ικανότητας) και κατοχή μίας από τις πρώτες θέσεις στον κλάδο της βάσει κύκλου εργασιών
 • Ανάδειξη σε SUSTAINABILITY LEADER, ως μία από τις πρωτοπόρες εταιρείες σύμφωνα με το Sustainability Performance Directory
 • Χρυσή Διάκριση στα Health & Safety Awards, στην ενότητα «Δραστηριότητες Εμπέδωσης Εταιρικής Κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας»
 • Διάκριση στα European Business Awards for the Environment (ελληνική διοργάνωση ΠΑΣΕΠΠΕ) στην κατηγορία Βραβείο Διεργασίας (Process)
 • Βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Social Responsibility), στο πλαίσιο του Greek Energy Forum
 • Τριπλή δάκριση στα βραβεία Bravo στις κατηγορίες: «Bravo in Action» με την πρωτοβουλία «Youth4GlobalGoals» για τη διάχυση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και την πρωτοβουλία «Green Spots της ΕΚΟ ΑΒΕΕ» για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων και «Bravo Market» με την πρωτοβουλία «Diesel AVIO Double Filtered» για μεγαλύτερη απόδοση και καθαρότερο κινητήρα
 • Βραβείο Αριστείας «Μεγάλης Επιχείρησης», από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο του θεσμού «Βραβεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Βορείου Ελλάδος»
 • Bronze Award στον διεθνή διαγωνισμό Galaxy Awards, στην κατηγορία «Annual Reports – Online»
 • Bronze Award στα STEVIE International Business Awards, στην κατηγορία «Καλύτερος Ετήσιος Απολογισμός»
 • Βράβευση του Διυλιστηρίου Ασπροπύργου με τη Διεθνή Αριστεία στην Ποιότητα, για 5η συνεχόμενη χρονιά (το μοναδικό διυλιστήριο παγκοσμίως με την ανώτατη διάκριση «excellent» και μία από τις δέκα εγκαταστάσεις διεθνώς με την ανώτατη διάκριση για πέντε συναπτά έτη 2013-2017)
 • Βράβευση του Διυλιστηρίου Ασπροπύργου, με το Sustained Performance Award στο  JIG Members Technical Forum
 • Ermis Awards για την Υπαίθρια Διαφήμιση «Στηρίζουμε τον Πολιτισμό με όλη μας την Ενέργεια» (MSCOMM)
 • Βράβευση της DIAXON στην κατηγορία «Περιφερειακή Αριστεία Ανατολική Μακεδονία – Θράκη», από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο του θεσμού «Βραβεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Βορείου Ελλάδος»
 • Βράβευση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΥΠΡΟΥ για τη συνδρομή της στην ενδυνάμωση της νεολαίας και της κοινωνίας, στο θεσμό REACTION Excellence Awards
 • Βραβείο TRUE LEADER στην EKO Bulgaria στην κατηγορία της εμπορίας καυσίμων (Fuel Retail), από την ICAP Bulgaria
 • Βράβευση της OKTA για την καλύτερη πρακτική κοινωνικής ευθύνης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, με το πρόγραμμα «Από τα λασπώδη κατάλοιπα υδρογονανθράκων, μέσω των φυτών, σε ένα καθαρό περιβάλλον»
 • Ανάδειξη της JUGOPETROL  στην πρώτη θέση «FIRST PLACE FOR INCOME», στην κατηγορία εταιρειών πετρελαίου & πετρελαιοειδών, στο πλαίσιο του θεσμού «100 greatest in Montenegro»

Δραστηριότητες

Διύλιση

Περιγραφή

Αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου με 3 διυλιστήρια, σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη χωρητικότητας 6,65 εκατ. m3, που καλύπτουν το 65% της διυλιστικής δυναμικότητας της χώρας.

Επιτεύγματα 2018

 • Ιστορικό ύψος παραγωγής προϊόντων στους 15,5 εκατ. τόνους.
 • Αύξηση των πωλήσεων για 8η συνεχή χρονιά στους 16,5 εκατ. τόνους.
 • Οι εξαγωγές αυξήθηκαν σε επίπεδα ρεκόρ (+12%) της τάξεως των 9,4 εκατ. τόνων.
 • Τα διυλιστήρια Ασπροπύργου και Ελευσίνας σημείωσαν ρεκόρ κατεργασίας με 8,9 εκατ. ΜΤ και 6,2 εκατ. ΜΤ αντίστοιχα.
 • Αύξηση για 6η συνεχή χρονιά, κατά 11% των πωλήσεων αεροπορικών καυσίμων (1,3 εκατ. τόνοι).
 • Αύξηση κατά 4% των πωλήσεων ναυτιλιακών καυσίμων (2,9 εκατ. τόνοι).

Στόχοι

 • Έμφαση στην Ασφάλεια, επικεντρώνοντας τις προσπάθειες στην εκπαίδευση, την εφαρμογή προτύπων και την βελτίωση των διαδικασιών.
 • Πενταετές πρόγραμμα εκσυγχρονισμού 2019-2023 με κύριους άξονες τον ενεργειακό μετασχηματισμό, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, τη μείωση των εκπομπών ρύπων, την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη βελτιστοποίηση του προγράμματος Προμηθειών και τον εξορθολογισμό των λειτουργικών εξόδων.
 • Αριστοποίηση της λειτουργικής απόδοσης με την εκμετάλλευση συνεργειών μεταξύ των διυλιστηρίων του Ομίλου και τη βελτίωση της απόδοσης των μονάδων μετατροπής και των ενεργειακών επιδόσεων των διυλιστηρίων.
 • Διατήρηση υψηλής εξαγωγικής δραστηριότητας.
 • Προετοιμασία του Ομίλου για τα καύσιμα ναυτιλίας χαμηλού θείου το 2020.

Εμπορία

Περιγραφή

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην εμπορία πετρελαιοειδών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, μέσω θυγατρικών εταιρειών (Κύπρος, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο και Βόρεια Μακεδονία).

Στην Ελλάδα διαθέτει περισσότερα από 1.700 πρατήρια με εμπορικά σήματα της ΕΚΟ και της ΒΡ, εκ των οποίων πάνω από τα 200 ανήκουν στο δίκτυο των ιδιολειτουργούμενων και στο εξωτερικό 300 πρατήρια με το εμπορικό σήμα της ΕΚΟ.

Η ενοποιημένη εταιρεία διαθέτει το πληρέστερο δίκτυο εφοδιασμού καυσίμων με:

 • 15 εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής καυσίμων
 • 23 σταθμούς ανεφοδιασμού αεροσκαφών στα κυριότερα αεροδρόμια
 • 2 εμφιαλωτήρια υγραερίου
 • 1 μονάδα παραγωγής και συσκευασίας λιπαντικών

Επιτεύγματα 2018

 • Αύξηση πωλήσεων στα καύσιμα κίνησης, με περαιτέρω ενίσχυση των διαφοροποιημένων καυσίμων κατά 8% συνεισφέροντας στην κερδοφορία του κλάδου.
 • Βελτίωση μεριδίου αγοράς των σημάτων ΕΚΟ και ΒΡ στα καύσιμα κίνησης ξεπερνώντας το 32%.
 • Διατήρηση της ηγετικής θέσης της ΕΚΟ στα καύσιμα Αεροπορίας και Ναυτιλίας με αύξηση πωλήσεων, κυρίως λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης.
 • Αύξηση πωλήσεων σημείωσαν οι κλάδοι λιπαντικών και υγραερίου (+4%).
 • Αύξηση όγκων πωλήσεων της διεθνούς εμπορίας κατά 4%.

Στόχοι

 • Έμφαση στην ανάπτυξη των ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων, καθώς και της γκάμας των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσα από τα σημεία πώλησης.
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις των πελατών καθώς και  στις προκλήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος.
 • Αύξηση μεριδίου αγοράς για την εγχώρια εμπορία στα καύσιμα κίνησης.
 • Υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού εμπορίας.
 • Διατήρηση της ηγετικής θέσης στις αγορές της Κύπρου και του Μαυροβουνίου, ενίσχυση της κερδοφορίας της εμπορικής δραστηριότητας της ΟΚΤΑ, καθώς και συνέχιση της ανάπτυξης στις αγορές της Βουλγαρίας και της Σερβίας μέσω της ανάπτυξης του δικτύου πρατηρίων και της αριστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Μετεγκατάσταση των δεξαμενών αποθήκευσης του Ομίλου στην Κύπρο.
 • Αναβάθμιση των πρατηρίων του Ομίλου στο Μαυροβούνιο.

Εφοδιασμός

Περιγραφή

Οι προμήθειες αργού πετρελαίου συντονίζονται κεντρικά και καλύπτονται μέσω συμβάσεων διαρκείας (term-contracts) καθώς και με μεμονωμένες αγορές (spot).

Η δυνατότητα πρόσβασης αλλά και η ευελιξία των διυλιστηρίων του Ομίλου να επεξεργαστούν μια μεγάλη ποικιλία αργών, αποτελούν ένα από τα βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, που αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντικό, τόσο για την κερδοφορία, όσο και για τη δυνατότητα ανταπόκρισής του σε απότομες μειώσεις προσφοράς συγκεκριμένων τύπων αργού, διασφαλίζοντας την ομαλή τροφοδοσία των αγορών που δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Επιτεύγματα 2018

 • Το 2018 η αγορά αργού πετρελαίου επηρεάσθηκε από την επαναφορά από τις ΗΠΑ των κυρώσεων κατά του Ιράν.
 • Το μίγμα εφοδιασμού αργών των ΕΛΠΕ προσαρμόστηκε στις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς ως εξής: αύξηση εφοδιασμού αργών από Ιράκ (29%) και Καζακστάν (18%), μείωση του ετήσιου ποσοστού αγορών από Ιράν στο 11%, σταθερή συνεισφορά από Ρωσία (9%), Λιβύη (7%), Σαουδική Αραβία (6%) και Αίγυπτο (5%) και για πρώτη φορά εφοδιασμός αργών από τις ΗΠΑ.

Στόχοι

 • Aύξηση των περιθωρίων διύλισης, κυρίως μέσω της διεύρυνσης των απευθείας προμηθειών από παραγωγούς και της εκμετάλλευσης των βραχυπρόθεσμων ευκαιριών της spot αγοράς.
 • Αξιοποίηση τοποθεσίας και δυνατότητας διυλιστηρίων για προμήθεια και κατεργασία διαφοροποιημένου μίγματος πρώτων υλών.

Πετροχημικά / Χημικά

Περιγραφή

Οι δραστηριότητες των πετροχημικών επικεντρώνονται στην παραγωγή και εμπορία πολυπροπυλενίου, BOPP φιλμ και διαλυτών. Επίσης, ο κλάδος περιλαμβάνει εμπορία εισαγόμενων πλαστικών και χημικών προϊόντων.

Με βάση τη συμμετοχή στα οικονομικά μεγέθη, η αλυσίδα προϊόντων προπυλενίου – πολυπροπυλενίου – BOPP αποτελεί τη βασική δραστηριότητα των πετροχημικών. Το εργοστάσιο παραγωγής πολυπροπυλενίου που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη τροφοδοτείται κυρίως από προπυλένιο που παράγεται στο διυλιστήριο του Ομίλου στον Ασπρόπυργο. Η παραγωγή πολυπροπυλενίου στηρίζεται στην τεχνολογία της Basell, η οποία θεωρείται ως μια από τις κορυφαίες διεθνώς. Μέρος της παραγωγής του παραγόμενου πολυπροπυλενίου αποτελεί την πρώτη ύλη για τη μονάδα παραγωγής ΒΟPP φιλμ στην Κομοτηνή (DIAXON ABBEE).

Επιτεύγματα 2018

 • Εξαγωγή 65% του όγκου πωλήσεων των χημικών προϊόντων.
 • EBITDA της τάξεως των 100 εκατ. ευρώ.
 • Πωλήσεις πετροχημικών 315 εκατ. ευρώ.
 • Τα διεθνή περιθώρια ΡΡ κινήθηκαν στα επίπεδα του 2017.

Στόχοι

 • Διερεύνηση αύξησης καθετοποίησης και διάθεσης νέων προϊόντων.
 • Συνεχής βελτίωση ποιοτικού επιπέδου προϊόντων και ανταγωνιστικότητας των δραστηριοτήτων.
 • Απόφαση για την υλοποίηση επένδυσης νέας γραμμής παραγωγής Cast Film δυναμικότητας 7.000 ΜΤ/yr.
 • Μελέτη Σκοπιμότητας για αύξηση παραγωγής PP σε 300 kT/yr, είτε με αύξηση της καθετοποίησης (μονάδα OCT) στις ΒΕΑ), είτε με εισαγόμενο προπυλένιο.
 • Μελέτη αύξησης δυναμικότητας παραγωγής BOPP film κατά 3 kT/yr.
 • Μελέτη εγκατάστασης νέας γραμμής παραγωγής metalized film 4-5 kT/yr.
 • Αύξηση αποθηκευτικού χώρου σε Χύμα Πολυπροπυλένιο κατά 1.000 ΜΤ.

Ηλεκτρική Ενέργεια & Φυσικό Αέριο

Περιγραφή

Οι δραστηριότητες στους κλάδους της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου αφορούν τις συμμετοχές του Ομίλου στις ELPEDISON BV (50% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, 50% EDISON) και ΔΕΠΑ ΑΕ (35% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, 65% Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου) αντίστοιχα.

Επιτεύγματα 2018

 • Ολοκληρώθηκε η πώληση του 66% της ΔΕΣΦΑ ΑΕ έναντι ποσού 284 εκατ. ευρώ.
 • Η συμμετοχή των παραπάνω εταιρειών στα αποτελέσματα του Ομίλου, εξαιρουμένης της επίπτωσης των συναλλαγών ΔΕΣΦΑ και Ζενίθ στα αποτελέσματα του Ομίλου ΔΕΠΑ, ανήλθε συνολικά σε 30 εκατ. ευρώ το 2018.
 • Πωλήσεις 1.710 GWh  από την ELPEDISON και μερίδιο λιανικής αγοράς 3,5% περίπου σε πελάτες υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης.
 • Η ELPEDISON εισήλθε στην απελευθερωμένη αγορά προμήθειας Φυσικού Αερίου, διευρύνοντας το πελατολόγιό της, κυρίως στις περιοχές της Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας.

Στόχοι

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εναλλακτικών υποδομών στη χώρα (σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, σημεία εφοδιασμού οχημάτων με συμπιεσμένο φυσικό αέριο σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑ κ.λπ.).
 • Προετοιμασία για μετάβαση στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο των τεσσάρων αγορών (Target Model), συμπεριλαμβανομένου του διασυνοριακού εμπορίου.
 • Μελέτη σκοπιμότητας για εγκατάσταση υβριδικού συστήματος παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας σε μη διασυνδεδεμένα νησιά.

Έρευνα & Παραγωγή Υδρογονανθράκων

Περιγραφή

Η εταιρεία παρακολουθεί και συμμετέχει στις εξελίξεις στον τομέα της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα υποβάλλοντας προσφορές σε διεθνείς διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου για την απόκτηση δικαιωμάτων σε επιλεγμένες περιοχές είτε αυτοδύναμα είτε σε κοινοπραξία με διεθνείς εταιρείες του κλάδου, λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες της αγοράς.

Οι περιοχές δραστηριοποίησης στην Ελλάδα είναι:

 • η θαλάσσια ερευνητική περιοχή της Θράκης στο Βόρειο Αιγαίο συνολικής έκτασης 1.600 τετ. χλμ. (ΕΛΠΕ 25% σε κοινοπραξία με Calfrac Well Services Ltd. 75%)
 • η θαλάσσια περιοχή του Πατραϊκού Κόλπου (Δυτικά) συνολικής έκστασης 1.892 τετ. χλμ. (ΕΛΠΕ ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ 50% σε διεθνές επιχειρηματικό σχήμα με την EDISON International SpA 50%)
 • οι δύο χερσαίες περιοχές «Άρτα-Πρέβεζα» και «ΒΔ Πελοπόννησος»
 • η θαλάσσια περιοχή 2 (Block 2) δυτικά της Κέρκυρας (ΕΛΠΕ 25% σε επιχειρηματικό σχήμα με Total 50% και Edison 25%).

Επιτεύγματα 2018

 • Στην ερευνητική περιοχή της Θράκης εκτελούνται εσωτερικές γεωλογικές μελέτες.
 • Στον Πατραϊκό κόλπο επιβεβαιώθηκε και χαρτογραφήθηκε πλήρως ο πρωτεύων γεωλογικός στόχος.
 • Στις ερευνητικές περιοχές «Άρτα-Πρέβεζα», «ΒΔ Πελοπόνησσος» και Block 2 (δυτικά της Κέρκυρας) υλοποιείται πρόγραμμα γεωλογικών και περιβαλλοντικών ερευνών στο πλαίσιο συμβατικών υποχρεώσεων.
 • Υπεγράφη η Σύμβαση Μίσθωσης με το Ελληνικό Δημόσιο για το Block 10 στην περιοχή του Κυπαρισσιακού Κόλπου και για την κοινοπραξία στη θαλάσια περιοχή της Δυτικής Ελλάδας «Ιόνιο» (Repsol 50%-διαχειριστής, ΕΛΠΕ 50%) και αναμένονται οι αντίστοιχες κυρώσεις των Συμβάσεων από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.
 • Αναμονή ανακύρηξης σε προτιμητέο ανάδοχο στην θαλάσσια περιοχή 1 (Block 1) του Ιονίου Πελάγους βόρεια της Κέρκυρας.
 • Αναμονή της κύρωσης των Συμβάσεων Μίσθωσης από το Ελληνικό Κοινοβούλιο για τις δύο περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης μέσω κοινοπραξίας Total 40%-διαχειριστής, ExxonMobil 40%, ΕΛΠΕ 20%.

Στόχοι

 • Εκτίμηση δυναμικού σε υδρογονάνθρακες με την εκτέλεση γεωφυσικών καταγραφών και ερευνητικών γεωτρήσεων με απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον και τις δραστηριότητες των τοπικών κοινωνιών.
 • Εστιασμός στην Ελλάδα και προώθηση στρατηγικών συνεργασιών.
 • Ερευνητικό Πρόγραμμα Πατραϊκού: εκτέλεση δύο γεωτρήσεων (2019) και σε περίπτωση ανακάλυψης υδρογονανθράκων, εκτέλεση γεωτρήσεων αποτίμησης (2020-2021).
 • Συνέχιση ερευνητικών εργασιών στις χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές σύμφωνα με Συμβάσεις Μίσθωσης (γεωλογικές μελέτες, σεισμικές καταγραφές και δυο τουλάχιστον γεωτρήσεις στην Άρτα (2021-2022) και στις περιοχές 2 και 10.
 • Συμμετοχή σε γεωτρήσεις και ανάπτυξη του κοιτάσματος Άθως στο Θρακικό πέλαγος ανάλογα με την έκβαση διαπραγματεύσεων.
 • Ανάλογα με τα αποτελέσματα των ερευνών, αριστοποίηση του χαρτοφυλακίου με farm down equity.
 • Διερεύνηση επιχειρηματικών ευκαιριών στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή (2020-2022).
 • Περαιτέρω στελέχωση/ δημιουργία υποδομών και διαδικασιών για την εκτέλεση γεωτρήσεων ως διαχειριστής.

ΑΠΕ

Περιγραφή

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2006 και είναι 100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη σημαντικής εγκατεστημένης ισχύος από αιολικά, φωτοβολταϊκά και βιομάζα στα επόμενα χρόνια, διαφοροποιώντας το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου και συμβάλλοντας στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του Ομίλου.

Σε λειτουργία βρίσκεται αιολικό πάρκο ισχύος 7 MW στην Πύλο του Ν. Μεσσηνίας.

Επιτεύγματα 2018

 • Λειτουργούν Φ/Β σταθμοί σε ακίνητα του Ομίλου συνολικής ονομαστικής ισχύος 19 MW.
 • Εξαγοράστηκε και κατασκευάστηκε έργο 9 MW, που πέτυχε στον πιλοτικό διαγωνισμό του Δεκεμβρίου 2016  της ΡΑΕ, στους Σοφάδες Καρδίτσας.
 • Σε διάφορα στάδια ανάπτυξης βρίσκονται: 2 Φ/Β έργα ισχύος 12 MW,  4 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από καύση βιομάζας (προερχόμενης από υπολειμματική γεωργία) συνολικής ισχύος 20 MW και μονάδα βιοαερίου 1 MW.
 • Σε λειτουργία βρίσκονται 10 Φ/Β συστήματα αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό συνολικής ισχύος 100 kW, σε ισάριθμα πρατήρια υγρών καυσίμων ΕΚΟ και ΒΡ.
 • Αιτήσεις για Φ/Β έργα πάνω από 200 MW υπεβλήθησαν για άδεια παραγωγής.

Στόχοι

 • Η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη σημαντικής εγκατεστημένης ισχύος από αιολικά, φωτοβολταϊκά και βιομάζα στα επόμενα χρόνια, συμβάλλοντας στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του Ομίλου. Η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 500.000 τόνους έως το 2025 μέσω της ανάπτυξης χαρτοφυλκακίου εγκατεστημένης ισχύος περίπου 300 MW, αντισταθμίζοντας σημαντικό ποσοστό των εκπομπών CO2 που αντιστοιχεί στις δραστηριότητες διύλισης και ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο.
 • Αναπτύσσεται σε συνεργασία με τη ΛΑΡΚΟ ένα χαρτοφυλάκιο 130 MW φωτοβολταϊκών, καθώς και αιολικά και υβριδικά έργα
 • Παράλληλα συνεχίζει να εξετάζει επενδύσεις σε αυτοπαραγωγή με ιδιοκατανάλωση στις εγκαταστάσεις του Ομίλου, που είναι συνδεδεμένες στη χαμηλή και μέση τάση.

Τεχνικές Μελέτες

Περιγραφή

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ είναι θυγατρική του Ομίλου και αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παροχής τεχνικών υπηρεσιών, καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας στη Ν.Α. Ευρώπη.

Επιτεύγματα 2018

 • Ο κύκλος εργασιών της ΑΣΠΡΟΦΟΣ ανήλθε στα 12,4 εκατ. ευρώ και παρείχε τις υπηρεσίες της σε 90 νέα έργα.
 • Εμπλοκή της ΑΣΠΡΟΦΟΣ σε κύρια έργα όπως IGI Poseidon, έργα σε διυλιστήρια στην Κροατία καθώς και στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου και Θεσσαλονίκης, μελέτη αλλαγής όδευσης αγωγού μεταφοράς αεροπορικού καυσίμου στη Σρι Λάνκα, υπηρεσίες διαχείρισης έργου για το σύστημα πετρελαϊκών αποθεμάτων ασφαλείας της Σερβίας.
 • Ολοκλήρωση ανακατασκευής του Θεάτρου Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας που το οποίο επλήγη από φυσικές καταστροφές, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου.

Στόχοι

 • Ενίσχυση της εξωστρεφούς και ανταγωνιστικής πολιτικής της εταιρείας για επέκταση των υπηρεσιών εκτός Ομίλου.
 • Συνέργειες με EPC εταιρείες.
 • Διεύρυνση υπηρεσιών εντός του Ομίλου ΕΛΠΕ, για κάλυψη υφιστάμενων αναγκών.
 • Επένδυση στον παραγωγικό ιστό της εταιρείας και την υψηλή κατάρτιση και τεχνογνωσία του.
 • Ανακατασκευή του Ειδικού Σχολείου Ραφήνας το οποίο επλήγη από φυσικές καταστροφές, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου.

Ουσιαστικά θέματα
& Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

 • 89

  από τους 169 Υποστόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης καλύπτουν οι δραστηριότητες του Ομίλου

 • 13%

  βελτίωση επίδοσης στους Υποστόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης σε σχέση με το 2017

 • 10

  ουσιαστικά θέματα αναδείχθηκαν από τα 26 θέματα βιώσιμης ανάπτυξης που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Ομίλου

Επικοινωνία με τους Κοινωνικούς Εταίρους

Στον Όμιλό μας, σε τακτά χρονικά διαστήματα, με βάση τις αρχές και αξίες, τη στρατηγική, τις δραστηριότητες, την αγορά, τη γειτνίαση και το κοινωνικό σύνολο, επαναπροσδιορίζουμε ποιοι είναι οι κοινωνικοί μας εταίροι (stakeholders) που επηρεάζουν ή/και επηρεάζονται σημαντικά από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου με στόχο την καλλιέργεια αμφιδρομης αποτελεσματικής επικοινωνίας.

Ομάδες Κοινωνικών Εταίρων

Εργαζόμενοι

Τρόποι Επικοινωνίας/Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας
Διάλογος, προγραμματισμένες συναντήσεις, εκδηλώσεις/ ομιλίες, εκδόσεις. Περιοδικά
Intranet (εσωτερικό ηλεκτρονικό δίκτυο επικοινωνίας), θυρίδα προτάσεων. Καθημερινά
Έρευνες ικανοποίησης Περιοδικά

Πελάτες & Καταναλωτές

Τρόποι Επικοινωνίας/Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας
Έρευνες ικανοποίησης, έρευνες αφοσίωσης, ειδικές έρευνες μέσω ερωτηματολογίου για βαθμό αποδοχής νέου προϊόντος/ υπηρεσίας, focus-groups. Μηνιαία, Τριμηνιαία, Ετήσια και κατά περίπτωση
Γραμμή παραπόνων, διάλογος, εταιρικά sites εμπορικών εταιρειών, social media, newsletters, portals, android & IOS εφαρμογές. Καθημερινά

Πρατηριούχοι

Τρόποι Επικοινωνίας/ Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας
Έρευνες ικανοποίησης. Μηνιαία, Τριμηνιαία
Εκπαίδευση, επίδοση εργαζομένων στα πρατήρια, διάλογος. Εβδομαδιαία, Καθημερινά

Προμηθευτές & Συνεργάτες

Τρόποι Επικοινωνίας/ Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας
Συναντήσεις, διάλογος, απαντήσεις σε ερωτήματα, επίλυση διαφωνιών, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, συμβάσεις. Όποτε συντρέχει λόγος
Ερωτηματολόγιο ένταξης νέου προμηθευτή. Περιοδικά

Μέτοχοι, Επενδυτές, Κεφαλαιαγορές & άλλοι Πάροχοι Κεφαλαίου

Τρόποι Επικοινωνίας/ Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας
Road shows, συναντήσεις. Περιοδικά
Γενικές συνελεύσεις, εκδόσεις (ετήσιες, εξαμηνιαίες εκθέσεις και απολογισμοί, βλ. Ενημέρωση Επενδυτών). Ετήσια, Εξαμηνιαία

Μέσα Ενημέρωσης & Διαμορφωτές Γνώμης (social media)

Τρόποι Επικοινωνίας/ Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας
Διάλογος, δημοσιεύματα/ ανακοινώσεις στον Τύπο, βλ. Κέντρο Ενημέρωσης. Καθημερινά
Δημόσιες συζητήσεις. Περιοδικά

Ευρύτερη Κοινωνία (Φορείς, ΜΚΟ κ.λπ.)

Τρόποι Επικοινωνίας/ Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας
Δημόσιες συζητήσεις, έρευνες κοινής γνώμης και απόψεων, συνέργειες (βλ. Εταιρική Υπευθυνότητα). Περιοδικά
Διάλογος Καθημερινά

Τοπική Κοινωνία (Φορείς, ΜΚΟ κ.λπ. όμορων Δήμων)

Τρόποι Επικοινωνίας/ Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας
Δημόσιες συζητήσεις, έρευνες κοινής γνώμης και απόψεων, newsletters, συνέργειες (βλ. Εταιρική Υπευθυνότητα). Περιοδικά
Διάλογος Καθημερινά

Πολιτεία & Κανονιστικές Αρχές

Τρόποι Επικοινωνίας/ Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας
Συναντήσεις, συμμετοχές, διαβουλεύσεις. Περιοδικά

Επιχειρηματική Κοινότητα

Τρόποι Επικοινωνίας/ Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας
Διάλογος, δημόσιες συζητήσεις, συνέργειες. Περιοδικά

Επιστημονική / Ακαδημαϊκή Κοινότητα

Τρόποι Επικοινωνίας/ Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας
Διάλογος, συνεργασίες και συνέργειες, δημόσιες συζητήσεις. Περιοδικά

Ουσιαστικά Θέματα

Επιπλέον της τακτικής επικοινωνίας και του δεδομένου πλαισίου συνεργασίας με καθένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη, διεξάγουμε μελέτη ουσιαστικότητας, βάσει των αρχών του GRI περί Ουσιαστικότητας, Πληρότητας και Συμμετοχικότητας των ενδιαφερομένων μερών, με τη συμμετοχή κύριων εκπροσώπων από τις ομάδες κοινωνικών εταίρων σε focus-groups, συνεντεύξεις και ηλεκτρονικές έρευνες. Οι φάσεις υλοποίησης της μελέτης περιγράφονται αναλυτικά στην Εισαγωγή του παρόντος (Μεθοδολογία). Τα 10 ουσιαστικά θέματα που ανέδειξε η μελέτη παρουσιάζονται αναλυτικότερα παρακάτω, σε αντιστοίχιση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, για την ενσωμάτωση και υλοποίηση των οποίων, ο Όμιλος συμβάλλει ενεργά με στοχευμένες δράσεις.

Γραφική Απεικόνιση των Ουσιαστικών Θεμάτων (Materiality Matrix)

 • (1) Κανονιστική Συμμόρφωση  Επιδιώκουμε την ηθική υπευθυνότητα και ακεραιότητα σε κάθε πτυχή της δραστηριότητάς μας.
  Περισσότερα
 • (2) Διαρροές & Κηλίδες Πετρελαίου  Ενισχύουμε συνεχώς όλα τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα αντιμετώπισης και διαχείρισης του κινδύνου διαρροών για την προστασία του περιβάλλοντος και την βιωσιμότητα της επιχείρησης.
  Περισσότερα
 • (3) Υγεία, Ασφάλεια & Ευεξία Εργαζομένων  Η υγεία και ασφάλεια των ανθρώπων μας είναι πρώτη μας προτεραιότητα. Στοχεύουμε στην ασφαλή και χωρίς ατυχήματα λειτουργία μας.
  Περισσότερα
 • (4) Ποιότητα Αέρα  Επενδύουμε στη συνεχή μείωση των αέριων εκπομπών, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας.   Η μεγιστοποίηση της χρήσης αέριων καυσίμων, η χρήση καυσίμων υψηλότερων περιβαλλοντικών προδιαγραφών και η εφαρμογή  προηγμένων τεχνολογιών στην παραγωγική διεργασία αποτελούν ενδεικτικές επενδύσεις.
  Περισσότερα
 • (5) Καταπολέμηση της Διαφθοράς
  & Επιχειρηματική Δεοντολογία
  Ενεργούμε με ειλικρίνεια, εντιμότητα και ηθική μέσω αρχών, πολιτικών και βάσει του κώδικα δεοντολογίας.
  Περισσότερα
 • (7) Ενέργεια & Κλιματική Αλλαγή  Συμβάλλουμε στον περιορισμό του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής επενδύοντας στην αριστοποίηση της ενεργειακής διαχείρισης, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
  Περισσότερα
 • (8) Απόβλητα & Κυκλική Οικονομία  Στοχεύουμε στη συνεχή αύξηση του ποσοστού αξιοποίησης των υλικών και φυσικών πόρων σε όλο τον κύκλο ζωής τους, μέσω της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης κατά την παραγωγική διαδικασία, αλλά και της ανάπτυξης ευρύτερων συνεργειών.
  Περισσότερα
 • (9) Απασχόληση  Επιδιώκουμε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον όπου οι άνθρωποι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και να έχουν ίσες ευκαιρίες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και την εξέλιξή τους.
  Περισσότερα
 • (10) Ασφάλεια, Ποιότητα & Προσιτότητα Προϊόντων  Δημιουργούμε αξία στον πελάτη και καταναλωτή μας μέσω διάθεσης ασφαλών και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
  Περισσότερα
 • (17) Αδιάλειπτη Λειτουργία & Ετοιμότητα
  για Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης
  Μεριμνούμε για την ετοιμότητα και την άμεση ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά για αδιάλειπτη λειτουργία η οποία είναι συνδεδεμένη με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.
  Περισσότερα

Λοιπά Θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης

6. Δημιουργία & Διανομή Άμεσης Οικονομικής Αξίας προς τα Ενδιαφερόμενα Μέρη
11. Υποστήριξη &Διαβούλευση με τις Τοπικές Κοινωνίες
12. Υπεύθυνα Προϊόντα
13. Αντι-ανταγωνιστική Συμπεριφορά
14. Βιοποικιλότητα
15. Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Εργασία
16. Αποθέματα Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου
18. Πρώτες Ύλες &Υλικά
19. Καινοτομία Υπηρεσιών
20. Κατανάλωση Νερού
21. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
22. Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Εργαζομένων
23. Έμμεσες Οικονομικές Επιδράσεις
24. Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα
25. Υπεύθυνο Marketing
26. Διαφορετικότητα & Ένταξη Εργαζομένων

Μελέτη Ενσωμάτωσης Στόχων &
Υποστόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, οι σχετικοί με αυτήν 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και 169 υποστόχοι υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο της 70ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015. Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι παγκόσμιου χαρακτήρα και γενικής εφαρμογής με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έως το 2030. Δημιουργούν δεσμεύσεις υλοποίησης για όλες τις χώρες, ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές εθνικές πραγματικότητες, επίπεδα ανάπτυξης, εθνικές πολιτικές και προτεραιότητες. Η Ατζέντα 2030 προωθεί την ενσωμάτωση και των τριών διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης – κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική – σε όλες τις τομεακές πολιτικές, ενώ παράλληλα προάγει τη διασύνδεση και τη συνοχή των σχετικών με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης πολιτικών και νομοθετικών πλαισίων.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αναγνωρίζει τη σημασία της «Ατζέντας 2030», και συμμετέχει ενεργά με στοχευμένες δράσεις για την διάχυση και υλοποίησή τους. Οι δράσεις του Ομίλου, για το 2018, ενσωματώθηκαν στο 100% των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και στο 52% των υποστόχων, επιδεικνύοντας βελτίωση σε σχέση με το 2017 κατά 13% (100% των ΣΒΑ, 39% των υποστόχων).

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι υποστόχοι των οποίων,
το 2018 παρουσίασαν 
τη μεγαλύτερη βελτίωση σε σχέση με το 2017:

 • Αύξηση κατά 37%
 • Αύξηση κατά 37%
 • Αύξηση κατά 40%

 

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, άμεσα συνδεδεμένοι
με τις δραστηριότητές του Ομίλου,
οι υποστόχοι των οποίων, το 2018 ενσωματώθηκαν στο 100%:

 • Ενσωμάτωση 100%
 • Ενσωμάτωση 100%

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αναγνωρίζει τη σημασία ανάπτυξης δράσεων, με στόχο τη συμβολή στην επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και δεσμεύεται στο διάλογο και τη συνεργασία με όλους τους κοινωνικούς του εταίρους για την υλοποίηση της «Ατζέντας 2030».

Ποσοστιαία Ενσωμάτωση Υποστόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης το 2017-2018