Πρότυπα βιωσιμότητας
& διασφάλιση

Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας

Στρατηγική
Κριτήρια Παραπομπή σε Κεφάλαια του Απολογισμού Παραπομπή σε GRI Standars

1. Στρατηγική Ανάλυση & Δράση

 • Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου
 • Ο Όμιλος με μια ματιά

102-12, 102-13, 102-14, 102-15

2. Ουσιαστικότητα

 • Κοινωνικοί Εταίροι & Ουσιαστικά Θέματα
 • Λίγα λόγια για τον Απολογισμό & Παραρτήματα

102-15, 102-46, 102-47

3. Στοχοθέτηση

 • Ο Όμιλος με μια ματιά
 • Στόχοι για το περιβάλλον και την ενέργεια
 • Κοινωνία

102-15

4. Διαχείριση της Αλυσίδας Αξίας

 • Ο Όμιλος με μια ματιά/ Δημιουργία Αξίας
 • Κοινωνικοί Εταίροι & Ουσιαστική Θέματα
 • Αγορά

102-6, 102-9, 102-10, 102-16, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 103-1,  308-1, 308-2, 407-1, 408-1, 409-1, 414-1, 414-2

Διαδικασία Διαχείρισης
Κριτήρια Παραπομπή σε Κεφάλαια του Απολογισμού Παραπομπή σε GRI Standars

5. Υπευθυνότητα

Εταιρική Διακυβέρνηση και Κανονιστική Συμμόρφωση
Κοινωνία

102-19, 102-20, 102-21, 102-26, 102-27, 102-28, 102-29, 102-30, 102-31

6. Κανόνες & Διαδικασίες

 • Εταιρική Διακυβέρνηση και Κανονιστική Συμμόρφωση
 • Λίγα Λόγια για τον Απολογισμό & Παραρτήματα

102-16, 102-28

7. Καταγραφή & Παρακολούθηση

 • Εταιρική Διακυβέρνηση και Κανονιστική Συμμόρφωση
 • Απασχόληση
 • Υγεία & Ασφάλεια
 • Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή
 • Ο Όμιλος με μια ματιά/ Οικονομικές Επιδόσεις
 • Λίγα Λόγια για τον Απολογισμό & Παραρτήματα
 • Κοινωνία

302-3, 305-4

8. Πολιτικές Αμοιβών & Κίνητρα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

 • Ο Όμιλος με μια ματιά/ Δημιουργία Αξίας
 • Απασχόληση
 • Υγεία & Ασφάλεια

102-35

9. Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη

Κοινωνικοί Εταίροι & Ουσιαστικά Θέματα

102-40, 102-42, 102-43, 102-44

10. Προϊοντική Υπευθυνότητα & Καινοτομία

Αγορά

302-3, 302-4, 302-5, 414-1, 414-2, 415-1, 416-2, 417-1, 417-2, 417-3, 418-1, 419-1

Περιβάλλον
Κριτήρια Παραπομπή σε Κεφάλαια του Απολογισμού Παραπομπή σε GRI Standars

11. Χρήση Φυσικών Πόρων

Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή

301-1, 301-2, 302-1, 302-2, 302-3, 302-5, 303-1, 306-2

12. Διαχείριση Πόρων

Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή

301-1, 301-2, 302-1, 302-4, 302-5, 303-1, 303-3, 306-1, 306-2

13. Εκπομπές Αερίων & Κλιματική Αλλαγή

Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή

301-1, 302-1, 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5

Κοινωνία
Κριτήρια Παραπομπή σε Κεφάλαια του Απολογισμού Παραπομπή σε GRI Standars

14. Εργασιακά Δικαιώματα

Απασχόληση

403-1, 404-1, 404-3, 405-1, 406-1, 407-1, 412-3

15. Ίσες Ευκαιρίες

Απασχόληση

102-36, 102-37, 401-2, 403-2, 403-4, 404-1, 405-1, 405-2, 406-1

16. Απασχόληση

 • Ο Όμιλος με μια ματιά/ Δημιουργία Αξίας
 • Απασχόληση
 • Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή
 • Λίγα Λόγια για τον Απολογισμό & Παραρτήματα

401-1, 404-1, 404-2

17. Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

 • Αγορά
 • Απασχόληση

407-1, 408-1, 409-1, 412-1, 414-1, 414-2

18. Ενίσχυση Τοπικών Κοινωνιών

 • Κοινωνία
 • Ο Όμιλος με μια ματιά/ Δημιουργία Αξίας

201-1, 202-2, 203-1, 413-1

19. Συμμετοχή σε Πρωτοβουλίες & Πολιτική Επιρροή

 • Κοινωνικοί Εταίροι & Ουσιαστικά Θέματα
 • Εταιρική Διακυβέρνηση και Κανονιστική Συμμόρφωση

102-12, 415-1

20. Πρόληψη & Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Εταιρική Διακυβέρνηση και Κανονιστική Συμμόρφωση

102-16, 102-17, 205-1, 205-3, 419-1

Προηγούμενη Ενότητα Πρότυπα Βιωσιμότητας & Διασφάλιση Έκθεση Προόδου (CoP) Κριτηρίων Οικουμενικού Συμφώνου ΟΗΕ
Επόμενη Ενότητα Πρότυπα Βιωσιμότητας & Διασφάλιση Εκθέσεις Διασφάλισης Ανεξάρτητου Φορέα